Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Borów  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Borów

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Borów.

Mapa Geoportal Borów
Mapa z granicą gminy Borów

Dane urzędu

Urząd Gminy Borówul.Konstytucji 3 Maja 22Borów, 57-160

Tel: 71 3933221

Fax: 71 3933035

Elektroniczna skrzynka podawcza: /rks9yq935f/skrytka

E-mail: wojt@borow.ug.gov.pl

Powiat: strzeliński

Województwo: dolnośląskie

Numer TERYT gminy Borów: 0217012

Witryna: www.borow.pl

Władze lokalne: Wójt Waldemar Grochowskisekretarz@borow.ug.gov.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Borowa

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Borów to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Borów na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Borowa, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Borowa, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Borowa

Gmina Borów w liczbach

Powierzchnia gminy Borów*

99 km2

1477 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Borów*

5 238 mieszkańców

1755 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Borów*

53 mieszkańców na km2

1473 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Borów

Geoportal Borów prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Borów, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Borów.

Dostęp do danych Geoportalu Borów

Jak powstał Geoportal gminy Borów?

Geoportal Borów powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Borów, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Borów.

Geoportal Borów umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Borów oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Borów, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Borów

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Borów?

Informacje na Geoportalu Borów

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Borów?

Korzyści z Geoportalu Borów

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Borów?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Borów.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Borów łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Borowie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Borowa zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Borów, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Borów oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Borów. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Borowa możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Borowa. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Borów. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Borów.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Borowie.

  Geoportal gminy Borów posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Borów. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Borowie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Borów przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Borowie.

  W Geoportalu Borów przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Borów. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Borowie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Borów zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Borów, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Borów oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Borów.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Borów. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Borów są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Borów podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Borów.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Borowie. W Geoportalu gminy Borów udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Borowie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Borów.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Borów. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Borów.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Borów, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Borów. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Borów.

 • Zabytki w gminie Borów

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Borów. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Borów oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Borów.

 • Informacje o wyborach w gminie Borów

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Borów. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Borów i wiele istotnych informacji.

Geoportal Borów dla mieszkańców

Geoportal Borów jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Borów. Na mapie Borowa sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Borów mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Borów. Korzystając z map Geoportalu gminy Borów w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Borów są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Borów dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Borów dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować